FANTOMSKE VIBRACIJE

FANTOMSKE VIBRACIJE

Fantomska vibracija osjećaj je lažne vibracije mobilnog telefona, vezan uz stalno iščekivanje nekog oblika interakcije s tehnologijom kojom smo okruženi.
Nemogućnost komunikacije u određenim trenucima, stvara osjećaj nelagode i izoliranosti.
Nerijetko je svijet koji nas okružuje zapostavljen, kako bi promatrali svijet koji se otvara pogledom u ekran.
Motivi fotografirani na različitim putovanjima „obojani“ su ljudskom opsjednutošću, koja vanjski svijet pretvara u unutarnji, dok nam ekran pruža pogled prema van.
Ciklus „Fantomske vibracije“ obuhvaća 19 radova formata 51 x 77cm, i triptih od 2,50 x 1,20 m. Radovi su realizirani na grafofoliji, lakovima na bazi vode. Uokvireni su između dva stakla.

Phantom  Vibrations

Phantom Vibration is a sense of false vibrations of the mobile phone, related to the  permanent  expectation of some form of interaction with the technology that we  are surrounded by. Inability to communicate at times creates a sense of unease and  isolation . Often the world around  us  is  neglected ,so that we could watch the world that opens a view of the screen. Motifs photographed on different journeys are „   painted „ by the human obsession which transforms the outside world into an internal, while the screen offers a view to the outside .
The cycle of  „ Phantom Vibrations „ includes 19 works of 51 x  77cm, and  triptych of2.50 x  1.20 m. The works are realised on a graphofoils with water varnishes and framed  between  two glasses .